Kratkotalasni centar Radio Jugoslavije (Radio Srbije) izgrađen je je 1987. godine pored Bijeljine. Centar je bio opremljen sa 4 predajnika snage 500 kW i moćnim antenskim sistemom od 43 antene, projektovanim da pokriva ceo svet. Ukupna vrednost investicije iznosila je više od 20 miliona dolara.
Ratna dejstva na teritoriji Bosne i Hercegovine 1992. uticala su na donošenje odluke o preseljenju dva predajnika sa pratećom opremom u kratkotalasni centar u Stublinama.

antenski sistem

antena
 

zgrada centra
 

komandna soba
 
U toku NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. uništena je glavna zgrada emisionog centra u Stublinama, sa svim predajnicima.

Sa današnjim kapacitetima, Radio Srbija emituje četvorosatni program na sedam jezika.

»» programska šema emitovanja na KT ««